Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Luật Giám định tư pháp, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Đến nay, cả nước có 580 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, xây dựng, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, văn hóa, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, bí mật nhà nước, tư pháp, bảo hiểm xã hội... Đội ngũ giám định viên tư pháp ở các lĩnh vực trong toàn quốc là trên 7.100 người.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả, tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp. Đồng thời, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị Chính phủ đối với Đề án 250, nhằm tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng trong thời gian tới./.