Tổng kết công tác dân vận Cụm thi đua số 3
Hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số 3, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Cụm thi đua số 3 gồm 7 đảng ủy: Công an tỉnh, Bội chỉ huy quân sự tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Khối cơ quan tỉnh, Công ty Cổ phần Gang thép và Công ty Kim loại mầu - Vimico. Năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã tích cực tham mưa cho cấp ủy các cấp tổ chức tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, duy trì trên 70 mô hình dân vận khéo. Trong đó có 54 mô hình được xây dựng mới. Trong năm 2023, Cụm thị đua số 3 tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.