Tiếp xúc cử tri tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên
Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền địa phương giải trình làm rõ tại hội nghị

Các cử tri đã được thông tin nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 02 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên; kết quả Kỳ họp thứ tám và thứ chín (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/12/2022.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Trung Thành đã gửi tới Đại biểu HĐND tỉnh một số ý kiến, kiến nghị, như: Đề nghị UBND Tỉnh và Thành phố có giải pháp để cải tạo sửa chữa khu tập thể 5 tầng để đảm bảo cho các hộ sinh sống vì hiện nay đã xuống cấp; Đẩy nhanh tiến độ một số dự án trên địa bàn đã kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng dự án, vấn đề xác định quyền sử dụng đất, công tác giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng; quan tâm đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, đường giao thông.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền địa phương giải trình làm rõ; đồng thời, tổng hợp những ý kiến còn lại, không thuộc thẩm quyền chuyển đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.