Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã báo cáoKết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, công tác tuyển sinh đại học năm học 2020-2021, những định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới” và phổ biến “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới”.

Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường lan tỏa giá trị bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống Đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh và toàn quốc năm 2020.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên tham dự buổi tọa đàm trực tuyến về vấn đề tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Nhiều vấn đề, kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị xung quanh công tác tuyên truyền miệng đã được các đại biểu chia sẻ. Tại Thái Nguyên, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, thông qua nhiều hình thức, trong đó hình thức tuyên truyền miệng được sử dụng thường xuyên với hiệu quả cao./.