Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Phiên họp thứ 19 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2023 với một số kết quả như: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn giảm trên 12% so với tháng trước nhưng tăng gần 8% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 2.570 tỷ đồng, giảm 23,2% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4,578 tỷ USD; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,19% so với tháng trước; công tác quản lý về tài nguyên và môi trường tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định; sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của thời tiết nóng kéo dài, rét muộn, các loại cây rau khó sinh trưởng, phải trồng lại nhiều lần nên diện tích gieo trồng cây trên địa bàn tỉnh giảm 0,7% so với vụ năm trước...

Cho ý kiến chỉ đạo đối với các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động.../.