Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh, VNPT Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên, Bưu điện tỉnh, Công ty điện lực Thái Nguyên, các Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện tham dự hội nghị.

Tiếp tục tháo gỡ “Điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Qua 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai Đề án 06, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đề án tiếp tục trở thành điểm sáng trong công tác cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Đề án đã cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm gần 3.500 tỷ đồng/năm; hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% địa phương thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Tài chính đã ban hành văn bản giảm 50-80% phí, lệ phí cho 8 khoản dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, 62/63 địa phương áp dụng miễn, giảm phí, lệ phí.

Đối với 1 năm triển khai Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ và công tác quản lý thuế, hiện nay, thương mại điện tử của Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Công Thương là 20,5 tỷ USD và sẽ đạt 30,5 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam được xác định là quốc gia có tăng trưởng về thương mại điện tử nhanh nhất khu vực Đông Nam Á…

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, kết quả thực hiện Đề án 06 đã góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh. Đặc biệt, nhiều nhiệm vụ lớn, khó thực hiện nhưng tỉnh đã chủ động, nỗ lực hoàn thành, cụ thể như: Tích hợp 53/53 Dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; 100% giao dịch nộp thuế đều được thực hiện qua ngân hàng; 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện sử dụng CCCD gắn chip; xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai; làm sạch dữ liệu an sinh xã hội…

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá, phân tích kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn về hành lang pháp lý, đầu tư hạ tầng số, biện pháp tránh thất thoát thuế, gian lận thương mại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Đề án 06. Với 5 điểm nghẽn còn tồn tại được nêu ra tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tăng cường, bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án. Chú trọng đến phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế để tránh thất thoát thuế, gian lận thương mại, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động các điều kiện hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả đề án trong thời gian tới./.