Tiếp tục quan tâm, thúc đẩy công tác dân tộc
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong những năm qua, công tác dân tộc của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Ủy Ban Dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, sự ủng hộ tích cực của nhân dân. Do đó, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra hộ nghèo năm 2020, tỉnh Thái Nguyên có hơn 7.800 hộ nghèo đang sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm tỷ lệ 83,14 %. Hiện, vẫn còn một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa phát huy tính chủ động để vươn lên thoát nghèo.

Đối với công tác giáo dục, tỉnh thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. Hiện có 120 nghìn học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 37,4 % đang theo học trên các trường trên địa bàn tỉnh. Tỉnh tiếp tục duy trì tỷ lệ ít nhất 8 % học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm, tích cực lồng ghép đa dạng các nguồn lực trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc, đồng thời tập trung phát triển giáo dục và chăm sóc y tế, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Các sở ngành và địa phương tích cực tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng thời khẳng định: tỉnh Thái Nguyên sẽ quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình, dự án dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi một cách nghiêm túc cũng như sử dụng các nguồn vốn đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Sau buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã thăm Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (C-Thái Nguyên).

Trước đó, đoàn đã tham quan cơ sở sản xuất chè Nghìn Hạnh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương (TP Thái Nguyên). Đây là mô hình kinh tế tiêu biểu với chủ cơ sở là người dân tộc thiểu số. Tại đây, đoàn đã được nghe giới thiệu các quy trình chế biến để tạo nên những dòng sản phẩm chè sạch, chè an toàn chất lượng cao, mô hình du lịch văn hóa cộng đồng tại vùng chè gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.