Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 Cụm thi đua số 2 gồm 13 Ban Tuyên giáo của 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trong cụm thi đua đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động. Việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền ngày càng được quan tâm, chú trọng, góp phần ổn định đời sống, nâng cao tinh thần, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2023, Ban tuyên giáo, tuyên huấn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của ngành; tổ chức các hoạt động thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả Kết luận số 01 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện việc “làm theo” của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền cộng tác viên dư luận xã hội; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, Cụm thu đua số 2 đã tổ chức đi thăm, tặng quà 11 đối tượng chính sách, cán bộ các đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi phần quà trị giá 1,3triệu đồng.