Đồng chí Chủ tịch tỉnh thăm và chúc mừng Tỉnh đoàn Thái Nguyên
Đồng chí Chủ tịch tỉnh thăm và chúc mừng Tỉnh đoàn Thái Nguyên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Tỉnh đoàn và tuổi trẻ Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua. Trong mọi công tác, phong trào thi đua, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả, trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên để lực lượng này phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu công tác thanh niên trong tình hình mới.