Thượng tướng Bế Xuân Trường chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 (PS CTTS ngày 21.1)
Toàn cảnh buổi gặp mặt, chúc tết

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 3 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trên, đặc biệt là chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Quân khu về công tác bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và phục vụ nhân dân trong dịp tết; tổ chức cho bộ đội đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện năm 2021./.