Quân khu 1 triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021 -  đã psts 4.7
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả, nhất là ở 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

6 tháng cuối năm 2021, Quân khu 1 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện, phòng, chống dịch COVID-19 và công tác quốc phòng, quân sự địa phương.../.