6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ban chỉ đạo 35 các cấp trong LLVT Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của trên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao khả năng “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc; chủ động định hướng, tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống.

Quân khu I: Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Toàn cảnh buổi sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm 2021

Ban chỉ đạo 35 các đơn vị dã tập trung chỉ đạo phát triển lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả đấu tranh trên Internet, mạng xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Các trang, nhóm có hàng nghìn bài viết, lượt chia sẻ, bình luận, tương tác tốt, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trước những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Lực lượng đấu tranh của Quân khu đã đăng tải hơn 1.700 tin, bài với hơn 4.200 lượt chia sẻ trên các trang, nhóm; tổ chức đấu tranh kỹ thuật, đề nghị bóc, gỡ hơn 100 tài khoản facebook, kênh youtube có nội dung xấu độc... Hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã góp phần quan trọng giữ vững trận địa tư tưởng trong cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu.