Quân khu 1: Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, trên địa bàn Quân khu 1 tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn đang có diễn biến phức tạp, với trên 100 ca nhiễm COVID-19, hơn 35.000 trường hợp có tiếp xúc gần với các ca nhiễm; toàn Quân khu hiện có gần 1.000 quân nhân tiếp xúc gần và liên quan đến vùng dịch.

Để ứng phó kịp thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 1 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Quân y về công tác phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp rà soát lực lượng, chủ động tạo nguồn bảo đảm vật tư, trang thiết bị y tế sẵn sàng cho các tình huống xảy ra; tổ chức khai báo y tế bắt buộc 100% quân số toàn Quân khu; dừng việc đi phép cũng như đến và đi các địa phương có ca nhiễm COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắcxin theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; tiếp tục đảm bảo việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân từ nước ngoài về nước theo đúng quy định, bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, nhất là khu vực biên giới, của khẩu…/.