thuong truc tinh uy gap mat co quan bao chi nhan dip xuan dinh dau nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về kết quả công tác tuyên truyền năm 2016 và định hướng tuyên truyền năm 2017. Theo đó, năm 2016, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh phong phú, đa dạng diễn biến đời sống chính trị, kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và khẳng định là kênh thông tin quan trọng của tỉnh.

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy cũng như các đồng chí lãnh đạo tỉnh để đội ngũ những người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời khẳng định tinh thần, trách nhiệm đồng hành với tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò, sức mạnh của Báo chí trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị năm 2017 các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám sát chương trình, kế hoạch mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ những người làm báo tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm định hướng dư luận vì lợi ích và sự phát triển bền vững của tỉnh.