Gặp mặt cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, sở, ban, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ đánh giá cao những kết quả đạt được và tin tưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong thời gian tới./.