Chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Đài PT-TH Thái Nguyên.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm báo tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, đội ngũ người làm báo Thái Nguyên đã luôn nỗ lực kế thừa, phát huy để trưởng thành, hòa nhập với dòng chảy của thời đại và trở thành “vũ khí sắc bén” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong chặng đường 97 năm qua, trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển như vũ bão hiện nay, làm báo mang tới nhiều cơ hội nhưng có vô vàn thử thách, đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị truyền thống của nơi cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam, nỗ lực cống hiến, đóng góp nhiều hơn vào sự lớn mạnh của nền báo chí nước nhà nói riêng, sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước nói chung./.