Thực hiện quy trình nhân sự tái cử chức danh Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khóa XV
Thực hiện quy trình nhân sự tái cử chức danh Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khóa XV

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình nhân sự tái cử chức danh Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV. Theo đó, các đại biểu thông qua tờ trình về tiêu chuẩn, điều kiện và nhân sự tái cử chức danh Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 đã rà soát, thống nhất giới thiệu đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử chức danh Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV tỉnh Thái Nguyên để lấy ý kiến giới thiệu ở Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) nhân sự tái cử đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lần 2 trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự để thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự.