Thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh quân sự năm 2023
Hội nghị công tác tuyển sinh quân sự, đào tạo ngành quân sự cơ sở năm 2023

Năm 2022, công tác tuyển sinh quân sự của tỉnh đã được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội tăng 6,3% so với năm 2021. Đối với việc đào tạo ngành quân sự cơ sở, năm 2022 đã có 31/31 chỉ tiêu trúng tuyển. Trong đó có 12 chỉ tiêu đào tạo trình độ Đại học, 19 chỉ tiêu trình độ Cao đẳng. Năm 2023, Ban chỉ đạo đào tạo ngành quân sự cơ sở tỉnh đã chỉ đạo Ban tuyển sinh các huyện, thành phố thực hiện khảo sát, đăng ký theo đúng trình tự, thủ tục để thực hiện đào tạo ngành quân sự cơ sở. Sau vòng sơ tuyển, có 29/44 chỉ tiêu đủ điều kiện tiếp tục dự tuyển, thi tuyển, xét tuyển trong thời gian tới. Đối với công tác tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường quân đội, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành khám sức khoẻ cho trên 330 thí sinh, trong đó có trên 65% thí sinh đủ điều kiện./.