Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Đại Từ

Huyện Đại Từ có 28 xã, 2 thị trấn với tổng số 203 xóm, tổ dân phố, gồm hơn 50 nghìn hộ với 17 vạn dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã. Kết quả bình xét năm 2020, toàn huyện có trên 90% gia đình văn hóa, trên 89% xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Thẳng thắn nhìn nhận và trao đổi những vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện phong trào tại cơ sở, các thành viên của đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh đến một số vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội như vấn đề sinh con thứ 3, tu dưỡng đạo đức và lối sống của một bộ phận thế hệ trẻ, vấn đề văn hóa ứng xử, phát triển văn hóa đọc, yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp huyện cần quan tâm và có những giải pháp cụ thể với những vấn đề nêu trên đồng thời tìm ra những mô hình điểm để biểu dương và nhân rộng trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, trực tiếp thăm thiết chế văn hóa tại xóm 1, xã Hà Thượng, nắm bắt và có những chia sẻ cụ thể với địa phương về các nội dung trong thực hiện phong trào./.