Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
Hội nghị trực tuyến đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thời gian qua tình hình kinh tế có nhiều biến động khó dự đoán và chưa có tiền lệ từ trước tới nay, việc tổ chức đối thoại lần này có ý nghĩa to lớn, nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy phục hồi kinh tế cho Việt Nam. Với chủ đề “vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển”, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về xu hướng dòng vốn đầu tư trên thế giới và đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; về nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội để đầu tư, mở rộng đầu tư trong một số lĩnh vực tại Việt Nam; việc thực thi chính sách và chuẩn bị điều kiện để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Tại tỉnh Thái Nguyên, trong 8 tháng năm 2022, toàn tỉnh có 05 dự án cấp mới với tổng số vốn là 320 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 13 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là trên 1.200 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 172 dự án còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký đạt gần 10,3 tỷ USD. Các dự án FDI đầu tư vào tỉnh đã tạo nên diện mạo mới, khởi sắc hơn cho nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định các các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chia sẻ với những khó khăn của Việt Nam, từ đó có chiếm lược đầu tư hiệu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; có kế hoạch kịp thời, hiệu quả, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, bất cập trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài./.