thong tin nhanh ket qua hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoài Thanh

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 11/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn về nhiều nội dung, trong đó tập trung vào tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một số nội dung quan trọng khác.

Truyền đạt tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lồng ghép các vấn đề của tỉnh, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường... để lãnh đạo, cán bộ, viên chức các các cơ quan báo chí tiếp thu và hiểu rõ. Đồng thời nhấn mạnh những điểm nổi bật của việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, đặc biệt là mỗi phóng viên, biên tập viên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nói chung, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 nói riêng đến nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và những năm tiếp theo./.