Kỳ họp thứ Mười một – Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XIV được tổ chức vào ngày 24/3. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 11 nghị quyết quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; thông qua Đề án đề nghị công nhận TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn TP. Phổ Yên... Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ họp đã hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung các tờ trình của UBND tỉnh và cơ quan tham mưu của tỉnh, đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản trình tại Kỳ họp; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cần thiết để Kỳ họp thứ Mười một diễn ra thành công tốt đẹp./.