Giải trình, làm rõ nhiều nội dung được quan tâm tại kỳ họp
Các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Căn cứ báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung được trình tại Kỳ họp thứ 6, với 16 nội dung liên quan. Trong đó, 4 nội dung được giải trình, làm rõ trực tiếp tại phiên làm việc, gồm: căn cứ để xây dựng các tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các sở, ngành và căn cứ xác định tỷ lệ phân bổ vốn của từng dự án; cơ sở pháp lý để trình HĐND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong khi đến thời điểm này HĐND tỉnh chưa nhận được quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ; lý do và giải pháp thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nguyên nhân, sự cần thiết trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 140 ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2; đánh giá thực trạng hoạt động của các công trình nâng cấp sửa chữa và hiệu quả quản lý sau đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

Trên cơ sở báo cáo giải trình của UBND tỉnh và phần giải trình, làm rõ một số nội dung được quan tâm tại phiên làm việc, chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung liên quan, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại kỳ họp.

Cũng trong chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Căn cứ theo quy định của Luật, HĐND tỉnh khóa XIV đã thực hiện việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Văn Lượng; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thái Nam./.