Thành phố Thái Nguyên có tân Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND thành phố
Kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cho ý kiến đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các đơn vị (đợt 1) và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Theo đó, căn cứ các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác cán bộ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy, Kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Giang, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Đây là cơ sở quan trọng trong công tác cán bộ của thành phố Thái Nguyên, đáp ứng yêu cầu của bộ máy chính quyền, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại./.