Thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Pháp chế chủ trì thẩm tra đối với tờ trình dự thảo nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần đánh giá cụ thể về cơ cấu, trình độ phát triển KT-XH của các đơn vị được sắp xếp, làm rõ cơ sở chia tách các xóm tại xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên), xã Na Mao (Đại Từ), xã Phấn Mễ (Phú Lương), đánh giá việc chia tách các đơn vị hành chính cấp xã có ảnh hưởng đến tập quán sinh hoạt của nhân dân hay không, báo cáo về tiến độ xử lý tài sản của cơ quan tổ chức tại các địa phương sau khi được sắp xếp.

Thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh và trụ sở làm việc của trung tâm lưu trữ lịch sử của tỉnh, các đại biểu đề nghị làm rõ việc cân đối thời gian thực hiện dự án phù hợp với khả năng bố trí và thanh quyết toán nguồn vốn, quy định tiến độ thực hiện dự án, đề nghị UBND làm rõ hơn về sự phù hợp vị trí đất dự kiến xây dựng dự án, cơ sở tính toán cụ thể đối với tổng mức đầu tư dự án, danh mục thiết bị cần đầu tư đảm bảo vận hành ổn định sau khi xây dựng, khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án, xem xét về sự đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của TP Thái Nguyên và của Phường Phan Đình Phùng... Một số nội dung đã được đại diện các sở, ngành, địa phương làm rõ tại hội nghị và được UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để có báo cáo giải trình, trình HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Pháp chế căn cứ kết quả khảo sát và thảo luận tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình thường trực HĐND tỉnh, đảm bảo đúng quy định, có căn cứ lập luận thuyết phục. Phối hợp với các cơ quan hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước ngày 25/4. Đề nghị các địa phương hoàn thiện thủ tục liên quan đến thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Các cơ quan liên quan phối hợp rà soát đánh giá quy mô dự án xây dựng kho lưu trữ và trung tâm lưu trữ lịch sử, tính toán kỹ lưỡng tổng mức đầu tư của dự án, rà soát việc bố trí sắp xếp nguồn vốn thực hiện dự án, sau khi HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cần sớm đề xuất điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất để phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.