Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung, bao gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; Phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; Quyết toán ngân sách năm 2020 tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở xây dựng một số chỉ tiêu của năm 2022; cơ sở pháp lý để xây dựng tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị được chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ sang đất ở; thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn; căn cứ pháp lý xây dựng tỷ lệ điều tiết thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; có đánh giá về tăng trưởng tín dụng đối với nhóm khách hàng vay tiêu dùng, bất động sản...

Một số đại biểu cũng đề nghị, UBND tỉnh cần giao cho cấp huyện trong việc chủ động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để việc giám sát, đưa người đi cách ly của các địa phương được thực hiện nhanh hơn và đạt hiệu quả tốt hơn; có báo cáo đánh giá thêm việc thực hiện chính sách, các gói hỗ trợ của Chính phủ với người dân, doanh nghiệp…