Thẩm định Bệnh án điện tử Bệnh viện C Thái Nguyên
Hội đồng thẩm định thống nhất Bệnh viện C Thái Nguyên đủ điều kiện để triển khai bệnh án điện tử

Ngày 06/4, Bệnh viện C Thái Nguyên tổ chức Hội đồng Thẩm định hồ sơ bệnh án điện tử. Bệnh viện C có quy mô 700 giường bệnh với 31 khoa, phòng và gần 600 cán bộ, viên chức. Từ tháng 1/ 2023 đến nay, Bệnh viện đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý thông tin dữ liệu khám bệnh, giúp công tác quản lí, điều hành và cải cách quy trình khám chữa bệnh của Bệnh viện được công khai, minh bạch thông tin, góp phần giảm phiền hà cho người bệnh. Bên cạnh đó, giúp người bệnh tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời.

Hội đồng thẩm định đã thống nhất Bệnh viện C Thái Nguyên đủ điều kiện để triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, trở thành đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh và là bệnh viện thứ 80 trên toàn quốc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử; đề nghị Bệnh viện C tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, nâng cấp và bổ sung các phần mềm để hoàn thiện hơn, có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với bảo hiểm xã hội trong quá trình triển khai bệnh án điện tử./.