Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng, chống dịch, đề cao trách nhiệm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Đồng thời, tiếp tục duy trì chủ động và tích cực thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế.

2. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết; tuyên truyền, vận động người đân thực hiện khai báo y tế với cơ sở y tế tại nơi cư trú, khai báo y tế điện tử, tích cực cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

3. Tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng, chống dịch (như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang...); xử lý nghiêm các trường hợp mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, chất lượng kém, đầu cơ, tăng giá...

4. Ngành y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế; tăng cường đào tạo, tập huấn trực tuyến về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Xây dựng phương án bảo đảm dự trữ các loại hàng hóa, lương thực, thực phẩm cần thiết, đề phòng trường hợp dịch bệnh kéo dài; đảm bảo cung ứng đầy đủ khẩu trang phù hợp cho nhân dân.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Công an lập danh sách và cung cấp thông tin các trường hợp đã từng đến, đi qua các vùng có dịch trở về tỉnh Thái Nguyên, để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chồng dịch theo quy định.

6. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.