Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Thái Nguyên: tăng cường công tác phòng

3 kết quả
Thái Nguyên tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thái Nguyên tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số 3009/UBND-KGVX ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, ...
Thái Nguyên tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thái Nguyên tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 26/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 167/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
Thái Nguyên: tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thái Nguyên: tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện văn bản số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Công ...
    Trước         Sau