Phú Bình: Nhiều giải pháp chống dịch COVID-19
Để từng bước khoanh vùng, dập dịch, huyện Phú Bình tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch tại các vùng cách ly.

Theo đó, để từng bước khoanh vùng, dập dịch, huyện sẽ tiếp tục truy vết các đối tượng F1, F2, F3, các trường hợp trở về từ vùng có dịch; tiếp tục khảo sát, mở rộng các khu cách ly, đảm bảo tiếp nhận khoảng 1.000 người là công nhân của các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các ổ dịch khác. Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và sinh hoạt hàng ngày của các đối tượng đến cách ly. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.