Thái Nguyên 28
Cảm giác: 28
Cao/Thấp: 28/28
Độ ẩm: 54%
mây thưa
Cập nhật: 26-02-2021 16:00:17
Dự báo 5 ngày tới
26-02-2021 00:00:00 22 mây đen u ám
26-02-2021 03:00:00 23 mưa nhẹ
26-02-2021 06:00:00 24 mưa nhẹ
26-02-2021 09:00:00 28 mây rải rác
26-02-2021 12:00:00 25 mây rải rác
26-02-2021 15:00:00 23 mây thưa
26-02-2021 18:00:00 21 mưa nhẹ
26-02-2021 21:00:00 20 mưa nhẹ
27-02-2021 00:00:00 20 mây đen u ám
27-02-2021 03:00:00 19 mưa nhẹ
27-02-2021 06:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 09:00:00 22 mây đen u ám
27-02-2021 12:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 15:00:00 21 mây đen u ám
27-02-2021 18:00:00 20 mây đen u ám
27-02-2021 21:00:00 19 mưa nhẹ
28-02-2021 00:00:00 19 mây đen u ám
28-02-2021 03:00:00 21 mưa nhẹ
28-02-2021 06:00:00 22 mưa nhẹ
28-02-2021 09:00:00 23 mưa nhẹ
28-02-2021 12:00:00 23 mưa nhẹ
28-02-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
28-02-2021 18:00:00 22 mây đen u ám
28-02-2021 21:00:00 21 mây đen u ám
01-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
01-03-2021 03:00:00 22 mưa nhẹ
01-03-2021 06:00:00 24 mây đen u ám
01-03-2021 09:00:00 25 mưa nhẹ
01-03-2021 12:00:00 23 mưa nhẹ
01-03-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
01-03-2021 18:00:00 22 mây đen u ám
01-03-2021 21:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 03:00:00 21 mưa nhẹ
02-03-2021 06:00:00 24 mây đen u ám
02-03-2021 09:00:00 24 mây đen u ám
02-03-2021 12:00:00 22 mây đen u ám
02-03-2021 15:00:00 22 mây đen u ám
02-03-2021 18:00:00 21 mây đen u ám
02-03-2021 21:00:00 20 mưa nhẹ
03-03-2021 00:00:00 21 mây đen u ám
03-03-2021 03:00:00 22 mây đen u ám
03-03-2021 06:00:00 25 mây đen u ám
03-03-2021 09:00:00 24 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Thái Nguyên siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch

28/01/2021 21:09
Ngày 28/1, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì họp ban chỉ đạo triển khai các biện pháp siết chặt phòng dịch, quyết tâm không để dịch phát sinh trên địa bàn.