Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất khẩu 47 tỷ USD
Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm: linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị điện tử; nhóm hàng công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm: linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị điện tử; nhóm hàng công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp... Mục tiêu cụ thể Thái Nguyên hướng đến là tăng tỷ trọng xuất khẩu linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị điện tử từ 94,6% năm 2022 lên 96% năm 2030; nâng dần tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp, chế biến, công nghiệp nhẹ từ 1,6% lên 3,5%.

Thái Nguyên cũng xác định tăng tỷ trọng thị trường xuất khẩu khu vực châu Âu từ 17,9% lên 22% và thị trường xuất khẩu khu vực châu Mỹ từ 39% lên 45%./.