Tập trung nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022
Chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đạt mức khá so với các tỉnh, thành trong cả nước

Theo báo cáo đánh giá, chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đạt mức khá so với các tỉnh, thành trong cả nước, đứng thứ 3/14 tỉnh miền núi phía Bắc, giảm 17 bậc trên bảng xếp hạng toàn quốc so với năm 2020. Tuy nhiên, trong năm qua, với nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, môi trường đầu tư, kinh doanh đã không ngừng được cải thiện và giữ vững; vai trò, vị thế của Thái Nguyên ngày một nâng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh đã cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng; đồng thời, có một số đề xuất, kiến nghị các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo PCI tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp để tạo ra các giải pháp trên cơ sở phân tích khoa học để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quan tâm cải thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp./.