Tập trung hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022
Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ Thái Nguyên lần thứ 52.

Năm 2022, hầu hết các chỉ tiêu phát triển KT-XH của Đảng bộ thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt trên 63 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Thương mại - dịch vụ ước đạt trên 13 nghìn tỷ đồng, tăng 18%; công nghiệp - xây dựng ước đạt trên 47 nghìn tỷ đồng, tăng 13%; nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 4,5%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 40 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách đến ngày 16/11 đạt trên 1.700 tỷ đồng, đạt trên 66% kế hoạch tỉnh, thành phố. Dự ước cả năm sẽ đạt trên 2.600 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, Đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách; đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng cơ sở của các dự án khu dân cư, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã trên địa bàn thành phố.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 10/9/2022 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; các Đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Báo cáo dự kiến nội dung chương trình và công tác chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (Kỳ họp thứ tám) HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiều nội dung quan trọng khác.