Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tính đến ngày 23-9, tổng nguồn vốn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân đạt 93,8%. Ước giải ngân đến cuối tháng 9-2022 là trên 253.000 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh Thái Nguyên nằm trong nhóm 12 cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao đạt trên 70%. Vẫn còn có 14 bộ, cơ quan Trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. Đối với việc triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia, công tác xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện đã được quan tâm thực hiện, đến nay đã có 51/63 địa phương đã ban hành quy định về nguyên tắc chương trình Mục tiêu quốc gia.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công
Toàn cảnh điểm cầu Thái Nguyên.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công liên quan đến 3 lĩnh vực gồm: thể chế, chính sách; tổ chức triển khai thực hiện và tính đặc thù của kế hoạch năm 2022.

Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Phương pháp làm việc phải khoa học, hành động quyết liệt, hiệu quả. Quá trình thực hiện phải ưu tiên đối với các công trình cấp bách, làm đến đâu, gọn đến đó. Tất cả với tinh thần vì quốc gia dân tộc, vì lợi tích của Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ ngành, địa phương. Thủ tướng chính phủ cũng biểu dương các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong thời gian qua và đối với đơn vị có khối lượng giải ngân thấp, cần nghiêm túc đánh giá kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với 3 chương trình Mục tiêu quốc gia, Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành chức năng quan tâm, đề xuất để cắt giảm bớt các thủ tục hành chính gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Các bộ, ngành cũng cần tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn để có những tham mưu để Chính phủ điều hành phù hợp với thực tiễn.

Cũng tại hội nghị, trước diễn biến của cơn bão Noru dự kiến sẽ đổ bộ vào nước ta trong 2 ngày 27-28/9. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Nhất là việc kêu gọi ngư dân vào bờ tạm dừng ra khơi; xây dựng phương án bảo vệ chăn nuôi thủy sản; công tác phòng chống sạt lở đất đá sau hoàn lưu bão.