Tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Toàn cảnh hội nghị.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề về: Công tác kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; Phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng và văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Trong đó, tại chuyên đề 1, hội nghị tập trung nghiên cứu các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về: Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, tập trung nghiên cứu các nội dung, trao đổi thảo luận những vấn đề chưa rõ, còn vướng mắc để được giải đáp, từ đó vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công việc; nhận biết để biết cách phòng chống và xử lý tốt vụ việc, vụ án tham nhũng.