Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp mới được hơn 1.000 hội viên nâng tổng số hội viên Hội Nông dân tỉnh đạt gần 164.000 người với gần 2.200 chi hội. Tổng số quỹ Hội Nông dân của tỉnh hiện nay đạt trên 24 tỉ đồng, qua đó, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, phát triển sản xuất, xây dựng mô hình và tổ chức hội…

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng nêu ra những khó khăn hiện nay như: nguồn đóng góp quỹ hội còn hạn chế; sự hỗ trợ cho các cấp hội và hội viên Hội Nông dân còn chưa nhiều; việc đào tạo nghề cho hội viên nông dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn;...

Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của Hội, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã gợi mở, đề nghị Hội Nông dân tỉnh tập trung bám sát vào công tác hội, thực hiện quyết liệt quá trình chuyển đổi số cho cả tổ chức và hội viên; đồng thời, tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nông dân, hội viên bằng hoạt động thi đua khen thưởng, động viên khích lệ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã để phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, nâng cao đời sống hội viên hội nông dân.

Cùng ngày, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên về công tác chuẩn bị Đại hội VII – nhiệm kỳ 2022-2027./.