Tặng máy vi tính cho 166 Hội Phụ nữ cấp xã trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao máy tính cho đại diện Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên.

166/177 Hội LHPN cấp xã đã được tặng máy vi tính (tổng kinh phí 2 tỷ đồng) để phục vụ công tác. Như vậy đến nay, 100% Hội phụ nữ cấp xã của tỉnh Thái Nguyên đã được trang bị đầy đủ máy vi tính, về trước kế hoạch đề ra của Trung ương Hội LHPN Việt Nam 1 năm.

Đây là kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ vừa qua. Tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định trang bị máy vi tính cho tất cả Hội LHPN cấp xã trên địa bàn để giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội tại cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ được tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã kết nối với Công ty CP Đầu tư VCI để tài trợ 166 máy tính cho Hội LHPN cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh./.