Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị khối Đảng của tỉnh đang triển khai 11 phần mềm, hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành phục vụ công tác; nhiều cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện đang sử dụng các phần mềm đặc thù phục vụ công tác như: phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, tài liệu họp không giấy, trang/cổng thông tin điện tử... Dự kiến ngày 01/7 tới, sẽ đưa vào sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp mới trên nền tảng Microsoft; Hệ thống tìm kiếm, tổng hợp thông tin; Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; Phần mềm quản lý tài sản đảng. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật đã được phân vùng mạng và trang bị các thiết bị bảo đảm an ninh thông tin; công tác lưu trữ được tăng cường ứng dụng CNTT; công tác số hóa tài liệu lưu trữ bước đầu được thực hiện; công tác văn thư của Văn phòng Tỉnh ủy cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đề nghị thời gian tới tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác ứng dụng CNTT, cơ yếu, đảm bảo an toàn thông tin và công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan Đảng; tăng cường tính bảo mật trong các hoạt động; chú trọng quy trình khai thác thông tin, tài liệu trong công tác văn thư, lưu trữ…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định Thái Nguyên sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại; tăng cường ứng dụng và phát triển CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời mong muốn, Văn phòng Trung ương Đảng đẩy nhanh việc triển khai các phần mềm dùng chung cho các Tỉnh ủy, Thành ủy; tiếp tục hỗ trợ cấu hình để các cơ quan, tổ chức Đảng tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhận văn bản của các cơ quan Đảng Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia nhằm kịp thời cập nhật thông tin, dữ liệu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.