Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
Công tác quản lý về tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm, toàn tỉnh đã cấp được trên 291.000ha, đạt trên 93% diện tích cần cấp theo quy định của pháp luật. Trong tháng 02/2023, không phát hiện vụ vi phạm môi trường. So với cùng kỳ, giảm 02 vụ và giảm 121 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm; so với lũy kế 2 tháng cùng kỳ, số vụ vi phạm đã phát hiện và xử lý giảm 06 vụ; số tiền xử phạt vi phạm giảm 321 triệu đồng.

Ngành chức năng đang tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan, tổ chức xác định giá đất, xây dựng phương án giá đất để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất…/.