Tăng cường công tác dân vận trong tổ chức Đoàn
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong quý 1/2024, các cấp bộ Đoàn đã chủ động bám sát chương trình, chủ đề công tác, triển khai hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc triển khai thực hiện công tác dân vận được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện như: triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo được đẩy mạnh, thực hiện phong trào dân vận khéo với đa dạng phương pháp và hình thức hoạt động, thông qua nhiều chương trình ý nghĩa gắn kết vai trò của đoàn viên thanh niên với cộng đồng, triển khai nắm tình hình đoàn viên, thanh niên và nhân dân; củng cố và giữ vững nền tảng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, chống lại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đạt được trong quý I. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án theo chỉ đạo của tỉnh để xây dựng thành kế hoạch hành động cụ thể; đẩy mạnh hơn công tác Đoàn và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp; cần cụ thể hóa các kiến nghị, đề xuất để ban Dân vận trong phạm vi chức năng nhiệm vụ hỗ trợ tháo gỡ.