Thái Nguyên 16
Cảm giác: 16
Cao/Thấp: 16/16
Độ ẩm: 87%
mây đen u ám
Cập nhật: 16-01-2022 23:31:06
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 16/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/01/2022 09:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 16/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/01/2022 15:00 16 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/01/2022 18:00 16 mưa nhẹ
Chủ nhật, 16/01/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/01/2022 00:00 15 mưa vừa
Thứ hai, 17/01/2022 03:00 14 mưa vừa
Thứ hai, 17/01/2022 06:00 14 mưa vừa
Thứ hai, 17/01/2022 09:00 14 mưa vừa
Thứ hai, 17/01/2022 12:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/01/2022 15:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/01/2022 18:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 17/01/2022 21:00 13 mưa nhẹ
Thứ ba, 18/01/2022 00:00 14 mây đen u ám
Thứ ba, 18/01/2022 03:00 15 mây đen u ám
Thứ ba, 18/01/2022 06:00 18 mây đen u ám
Thứ ba, 18/01/2022 09:00 19 mây cụm
Thứ ba, 18/01/2022 12:00 15 mây rải rác
Thứ ba, 18/01/2022 15:00 14 mây đen u ám
Thứ ba, 18/01/2022 18:00 14 mây cụm
Thứ ba, 18/01/2022 21:00 13 mây cụm
Thứ tư, 19/01/2022 00:00 14 mây cụm
Thứ tư, 19/01/2022 03:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 19/01/2022 06:00 22 mây cụm
Thứ tư, 19/01/2022 09:00 22 mây cụm
Thứ tư, 19/01/2022 12:00 19 mây cụm
Thứ tư, 19/01/2022 15:00 18 mây cụm
Thứ tư, 19/01/2022 18:00 17 mây cụm
Thứ tư, 19/01/2022 21:00 16 mây đen u ám
Thứ năm, 20/01/2022 00:00 17 mây đen u ám
Thứ năm, 20/01/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 20/01/2022 06:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 20/01/2022 09:00 16 mưa nhẹ
Thứ năm, 20/01/2022 12:00 16 mưa nhẹ
Thứ năm, 20/01/2022 15:00 16 mây đen u ám
Thứ năm, 20/01/2022 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ năm, 20/01/2022 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 21/01/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 21/01/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 21/01/2022 06:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 21/01/2022 09:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 21/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 21/01/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Xem thêm
    Trước         Sau