Sông Công hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ
Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá TP Sông Công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023.

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá TP Sông Công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023. Nổi bật là Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang thành phố xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt kết quả tốt.

Điểm mới trong công tác diễn tập năm nay trên tinh thần của chuyển đổi số, Ban Tổ chức đã kết nối trực tuyến tất cả nội dung tới các vị trí thực hành diễn tập. Qua đó, các thành phần tham gia diễn tập đều theo dõi được toàn bộ nội dung; cùng với đó là triển khai đội phẫu cứu chữa bước đầu tại căn cứ chiến đấu.

Thông qua cuộc diễn tập, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác quân sự - quốc phòng địa phương được nâng lên; phương pháp, tác phong công tác của cán bộ chủ trì các cấp và cơ quan quân sự, công an; kỷ luật trong diễn tập được duy trì nghiêm, an ninh, trật tự được giữ vững; tình đoàn kết quân dân được thắt chặt; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; các công trình trong căn cứ chiến đấu ngày càng được bổ sung, củng cố sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra./.