Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới
Tính đến nay, huyện Đại Từ đã huy động được khoảng 170.000 lượt người tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay, toàn huyện đã huy động được khoảng 170.000 lượt người tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới. Trồng và chăm sóc được gần 27.000 cây xanh; trên 80km các tuyến đường hoa, cây cảnh; chỉnh trang các tuyến đường được gần 2.000km, thu gom được trên 300m³ rác thải; vệ sinh, khơi thông được hơn 260km mương, rãnh thoát nước; lắp đặt được 35 tuyến đường điện thắp sáng với tổng chiều dài hơn 30km.

Đặc biệt, phong trào mở rộng đường xóm 6m đã được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, đã giải phóng mặt bằng được trên 95km, thi công nền đường được trên 60km, nhân dân đã hiến trên 13,4ha đất để mở rộng đường 6m, ước giá trị công trình, tài sản trên đất dân đã hiến là gần 39 tỷ đồng./.