Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW
Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

5 năm qua, Các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, toàn diện với nhiều cách làm hay, hiệu quả Ban Chỉ đạo 35 các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ tham mưu, giúp việc, lực lượng tham gia đấu tranh phản bác từ tỉnh đến cơ sở được thành lập, hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản; vai trò của bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc, Nhóm Chuyên gia, công tác viên Ban Chỉ đạo 35 tạo thành “nhân tố nòng cốt” trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tạo thế chủ động phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ sớm, từ xa không để xảy ra điểm nóng, phức tạp từ cơ sở. Cùng với đó, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, truyền thông của tỉnh ngày càng đổi mới, phong phú, đa đạng, lan tỏa trong xã hội; thực hiện việc rà quét, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ngày càng chủ động, quyết liệt, hiệu quả…Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Nghị quyết 35; trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm của tỉnh cần phải quan tâm nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh kết hợp các giải pháp giữa “xây” và “chống”, phủ xanh thông tin tích cực; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên. Nhân dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 35 và trao giải vòng sơ khảo cho các tập thể, các nhân đoạt giải cao Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ 3 năm 2023./.