Sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập: Hướng đến tinh gọn, hiệu quả
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Quang, thành phố Sông Công, trường liên cấp đầu tiên trong trên địa bàn tỉnh đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học sau sáp nhập

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Quang, thành phố Sông Công là 1 trong những trường liên cấp đầu tiên trong toàn tỉnh được thành lập theo tinh thần Nghị quyết số 19, BCH TƯ Đảng khóa XII. Sau 3 năm hoạt động, với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, sự phối hợp đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh, những khó khăn ban đầu về mô hình tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất đã từng bước được khắc phục, chất lượng giáo dục được nâng lên.

Cô giáo Hoàng Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Tân Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên cho biết: “Nhà trường đã có một cơ sở vật chất khang trang và có những trang thiết bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học của nhà trường”.

Đối với Khối các cơ quan nhà nước, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cũng đang được tập trung thực hiện và đạt kết quả bước đầu. Riêng Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đã thành lập mới Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Đoàn nghệ thuật tỉnh. Nội bộ cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành cũng được sắp xếp lại theo hướng giảm đầu mối, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức với số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập: Hướng đến tinh gọn, hiệu quả
Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được sắp xếp lại theo hướng giảm đầu mối.

Ông Trương Ngọc Giao - Trưởng phòng Xây dựng Đời sống văn hóa cơ sở, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thông tin: “Qua các chương trình trao đổi của Ban giám đốc Sở Văn hóa với lãnh đạo, cán bộ viên chức thì đến giờ mọi hoạt động của đơn vị đã ổn định” .

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Đến giờ kết hợp vào có 1 đầu mối thôi nên việc chỉ đạo, lãnh đạo tập trung. Đội ngũ diễn viên được phát huy hết tài năng của mình. Sự kết hợp giữa đội ngũ nghệ sỹ làm văn hóa cơ sở và nghệ sỹ chuyên nghiệp đã tạo ra sức bật mới cho đơn vị”.

Việc tự chủ tài chính cũng được nhiều cơ quan, đơn vị đồng thuận triển khai, khi được cho là đã “cởi trói” để các đơn vị sự nghiệp công phát triển, đồng thời góp phần giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước… Hiện đã có 21 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, đạt trên 24% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Lượng - Trưởng Ban Quản lý Các dự án Đầu tư và Xây dựng TP. Thái Nguyên chia sẻ về quy trình:“Để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị chúng tôi đã rà soát, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức trong đơn vị theo hướng tinh gọn. Sắp xếp, bố trí lại vị trí việc làm hợp lý, chú trọng phương thức quản lý đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đối mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả”.

Sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập: Hướng đến tinh gọn, hiệu quả
Tính đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm được 99 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 12 đầu mối so với kế hoạch.

Tính đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm được 99 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 12 đầu mối so với kế hoạch. Kết quả này cho thấy, việc tiếp tục tinh gòn bộ máy, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện cho các đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ công là một hướng đi hợp lý. Qua đó tạo điều kiện để tiếp tục rà soát lại toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công trong từng ngành, từng lĩnh vực, từ đó sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chuyển đổi mô hình hoạt động trên tinh thần tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.