Hội đồng giám định Bộ Y tế được thành lập theo quyết định 2702/QĐ-BYT giám định các nội dung theo trưng cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng giám định gồm 14 thành viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế và Vụ Bảo hiểm Y tế.

Tại Bản Kết luận số 1257/KL-BYT ngày 23/11/2017, Hội đồng thống nhất: Sở Y tế Đắk Lắk lựa chọn, phê duyệt liên danh Hoàng Vũ-Pymepharco là đơn vị dự thầu duy nhất được trúng thầu 7 mặt hàng thuốc Calcium gluconolactat+ Calcium carbonat 0,3g+2,94g; Cefuroxim125mg; Meloxicam15ml; Paracetamol 80mg; Paracetamol 250mg; Paracetamol 150mg; Vitamin C 1000mg vào dự thầu nhóm 2 của gói thầu Generic là “chưa đúng quy định tại điều 3 Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC”

Kết luận số 1257 cho rằng “Trách nhiệm này thuộc về giám đốc Sở Y tế, các tổ chuyên gia giúp việc cho giám đốc trong đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu”.

Tuy nhiên, yêu cầu giám định từ Cơ quan CSĐT đề nghị giám định “Hậu quả thiệt hại cụ thể là bao nhiêu?” thì Hội đồng giám định Bộ Y tế lại chưa trả lời trong bản kết luận này.

sai pham trong dau thau thuoc tai so y te dak lak bo y te cham ket luan hon 1 nam

Sở Y tế Đắk Lắk để xảy ra sai phạm trong đấu thầu thuốc

Trước đó, Bộ Y tế đã chậm trễ kết luận giám định theo yêu cầu sau 4 lần liên tiếp gửi các quyết định về trưng cầu giám định đề nghị Bộ Y tế giám định việc thực hiện mua thuốc năm 2013-2014 và việc đấu thầu mua sắm các mặt hàng thuốc thuộc gói thầu Generic năm 2014-2015 của Sở Y tế Đắk Lắk.

Ngày 11/8/2017, liên ngành Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi báo cáo số 532 đến Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống Tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương đề nghị 2 cơ quan trên chỉ đạo về việc “Bộ Y tế chậm giám định gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu tham nhũng”.

Sau đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi công văn yêu cầu Bộ Y tế phải giám định theo đúng quy định pháp luật.