Rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - đã psts 21.6
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Các báo cáo, tờ trình được cho ý kiến, thảo luận tại kỳ họp, gồm: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV; Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIV; Tờ trình về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2); Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang); Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh; Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Tức Tranh, huyện Phú Lương; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 1936, xã La Bằng, huyện Đại Từ; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án về chuyển đổi số; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hiện đại hóa kỹ thuật, công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự nghiệp phát thanh - truyền hình tỉnh Thái Nguyên và Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh và tinh thần thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội và 9 nghị quyết về công tác cán bộ. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đều là những nghị quyết quan trọng, nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh, đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, góp phần rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp. Ngay sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí yêu cầu: "Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong mọi hoạt động giữa bộ máy chính quyền của tỉnh với các cơ quan Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, trên cơ sở đó, vận động nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng tạo sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp".

Đồng chí cũng đặt ra yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động đối với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan chính quyền tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026 và từng đại biểu HĐND tỉnh đã được cử tri tín nhiệm bầu ra. Nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến vào tháng 7/2021. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung của kỳ họp.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khoá XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động./.