Quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Trong 9 tháng năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, tuy nhiên với quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, tình hình kinh tế của tỉnh từng bước được phục hồi. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 567 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ và bằng 71% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu đạt gần 21 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,6% so với cùng kỳ, bằng 69% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đến ngày 18/10 đạt trên 10.500 tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, giảm 14,7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 28 nghìn tỷ đồng. Riêng về giải ngân vốn đầu tư công, trong 9 tháng, toàn tỉnh đã giải ngân được trên 3.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 65%. Trong đó giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt trên 2.500 tỷ đồng, còn lại là ngân sách trung ương. Dự ước đến hết ngày 31/01/2021, Thái Nguyên sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đã đề ra.

Về thu hút đầu tư, trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho gần 550 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 3.000 tỷ đồng; thu hút 12 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 30 triệu đô la Mỹ vào các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn. Dự kiến trong tháng 10 sẽ có thêm 2 nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tỉnh với tổng số vốn khoảng 223 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo kết quả thí điểm thực hiện giám sát đánh giá đầu tư và đánh giá hiệu quả sau đầu tư đối với một số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh; báo cáo các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đối với các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí giao văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành phối hợp rà soát, tổng hợp và thực hiện trong thời gian tới. Đối với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên làn thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết./.