e magazine
[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước

31/12/2020 15:37

Năm 2020, năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cũng là một năm đầy thử thách. Sự bùng phát đại dịch COVID-19 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, với quyết tâm cao nhất để Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ và lan tỏa thành tựu. Từ điểm nhìn 2020, chúng ta tự hào Thái Nguyên được định vị trong đà phát triển chung của đất nước qua những dấu ấn kế thừa, kiến tạo và phát triển.
[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước
Năm 2020, năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cũng là một năm đầy thử thách. Sự bùng phát đại dịch COVID-19 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, với quyết tâm cao nhất để Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ và lan tỏa thành tựu. Từ điểm nhìn 2020, chúng ta tự hào Thái Nguyên được định vị trong đà phát triển chung của đất nước qua những dấu ấn kế thừa, kiến tạo và phát triển.

Kế thừa, kiến tạo và phát triển

Năm 2020 qua đi với biết bao biến động, khó khăn và thách thức.

Nhìn lại năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên tự hào về những thành tựu vượt gian khó, thấu nhận sâu sắc những bài học kinh nghiệm, khẳng định quyết tâm, thống nhất ý chí, đoàn kết, sáng tạo và vững bước trên chặng đường mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm 2020, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Thái Nguyên đã đạt được những kết quả rất quan trọng, đời sống nhân dân ổn định và phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) ước đạt 4,18%, tuy đạt thấp so với kế hoạch đề ra nhưng đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Thái Nguyên tự hào với tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước.

[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước

Những thành tựu về thu hút đầu tư cũng đảm bảo cơ cấu kinh tế Thái Nguyên chuyển dịch mạnh mẽ trong nỗ lực trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghiệp Việt Nam. Với tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 57,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,3%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 30,9%.

Tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 15.500 tỷ đồng.

[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước

Năm 2020 cũng ghi dấu với những chỉ đạo mạnh mẽ, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thành công nhiều giải pháp về cải cách hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ. Ở vị trí thứ 12 Toàn quốc về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, và đứng thứ nhất trong 14 tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc, Thái Nguyên tiếp tục là một thương hiệu mạnh. Tại đây, các nhà đầu tư đã thực sự tìm thấy bến đỗ để vun đắp thành tựu và nâng tầm giá trị doanh nghiệp.

Giữa bối cảnh khó khăn chung, các doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân công thì số lao động trên địa bàn tỉnh được tạo việc làm mới trong năm 2020 vẫn đạt tới 15,6 nghìn, vượt 4% so với kế hoạch đề ra.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu nội ngành tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã hình thành các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh, có giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực nông nghiệp cũng ghi dấu ấn trong năm 2020 khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đều khắp với tổng các nguồn vốn huy động trên 21.300 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 108 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước
Việc thực hiện tái cơ cấu đã góp phần quan trọng duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp Thái Nguyên.

Các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 3,1%, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên.

Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả; kết hợp với hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng trên địa bàn góp phần xây dựng vị thế của một trung tâm du lịch đa dạng. Cùng với đó, hệ thống giáo dục và đào tạo có bước phát triển, với nhiều chính sách quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, tinh gọn, gắn với việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức của đội ngũ thầy thuốc hướng tới sự hài lòng của người bệnh, khẳng định vị trí trung tâm vùng về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước

Mục tiêu 2021: Nỗ lực tiến bước

Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2020 với nhiều dấu ấn thể hiện quyết tâm và sự nỗ lực đầy trân trọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên chính là cơ sở quan trọng để chúng ta đánh giá khách quan, toàn diện và tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ đối với các nhiệm vụ phía trước. Đây chính là tiến đề quan trọng để Thái Nguyên bước vào năm 2021 với tràn đầy khí thế; tạo thế và lực cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước
Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Thái Nguyên với mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những Trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.
[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước

Thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo ra bầu không khí chính trị phấn khởi, khơi dậy và củng cố niềm tin, khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trên bước đường đi tới.

Những dấu ấn khẳng định niềm tự hào và sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kế thừa truyền thống của quê hương anh hùng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết; tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả và đầy trách nhiệm trong quá trình hiện thực hóa nghị quyết và chủ trương, chính sách bằng tư duy mới, cách làm mới; nêu cao ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước… Thái Nguyên sẵn sàng hành trang vững bước trên chặng đường mới./.

[Megastory] Thái Nguyên chào năm mới 2021 - Nhìn lại và tiến bước